top of page

KOULUTUSTAUSTANI

Pitkät koulutukset:

 

2004        Psykologian maisteri                        

 

2018        Musiikkiterapeutti

2020        Traumapsykoterapeuttikoulutuksessa, valmistuminen 2024

Lyhyet koulutukset:

 

2009-2010

Lapsiperheiden hyvinvointihankkeen vauvaperhetyön kehittämistyöryhmä, 64 h

2010

Theraplay – vuorovaikutusmenetelmän sovelluskoulutus, 16 h

2012

Koulupsykologien täydennyskoulutus

2012

Kouluikäisten kuntoutus 4 pv, Niilo Mäki- Instituutti

2013

Vanhempien voimavarakeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2 pv

2018

Ados 2- koulutus (autismin kirjon havainnointimenetelmä)

2005-2019

Useita yksittäisiä koulutuksia mm. lasten oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin häiriöihin ja mielenterveyden ongelmiin liittyen

2020

TRE- ohjaaja

Vibrac- hoitaja

20222

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia, sertifikaatti (tf-kkt)

bottom of page