top of page
Mika kuva.jpg

Mika Pääkkönen

Musiikkiterapeutti (TMT)

Perustin yritykseni 2010 ja olen toiminut päätoimisena yksityisenä musiikkiterapeuttina vuodesta 2011 alkaen. Valmistuin musiikkiterapeutiksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 2001 ja Uppsalan musiikkiterapia instituutista 2001. Valmistumisen jälkeen työskentelin kunnallisella puolella ennen yritystoiminnan aloittamista.

Aikaisemmalta koulutukseltani olen psykiatrian alan sairaanhoitaja (AMK). Valmistuin Kajaanin ammattikorkeakoulusta 1996. Olen työskennellyt sairaanhoitajana eri-ikäisten mielenterveysasiakkaiden parissa sekä avo- että laitoshoidossa.

 

Terapeuttina työkokemusta ja vahvaa erityisosaamista minulla on eri-ikäisten asiakkaiden ahdistuneisuuden ja masennuksen kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on erityisosaamista pienten lasten oppimisvaikeuksien, vuorovaikutustaitojen ja puheen erityisvaikeuksien terapiatyöstä.

 

Asiakkaani tulevat vastaanotolleni lääkärin lähetteellä lasten- ja nuorten psykiatrian pkl:lta, kehitysvamma pkl:lta, aikuisten mielenterveys pkl:lta ja  kuntoutustutkimus yksiköstä. Otan vastaan myös itse maksavia asiakkaita, jolloin hinnat ovat: 45min / 80e ja 60min / 95e.

 

KELA korvaa musiikkiterapian vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. KELA korvaa myös nuorten 16 - 25 vuotiaiden yksilö- tai ryhmämuotoisen musiikkiterapian kuntoutuspsykoterapiana. Heidän vanhempiensa ohjauskäynnit kuuluvat korvattavuuden piiriin. Minulla on sopimus myös Kainuun So-Te:n kanssa.

 

Yhteystiedot:

puhelin: 0400-567017

sähköposti: mika.paakkonen@kajaani.net

osoite: Sivukatu 6 a 2, 87500 Kajaani

internetsivu: www.mikapaakkonen.omasivu.fi

(sekä facebook, instagram ja youtube)

Minun tapani tehdä musiikkiterapiaa:

Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä (TMT) on neuropsykologisesti painottunutta musiikkiterapiaa, joka perustuu suunnitelmallisesti etenevään musiikilliseen vuorovaikutukseen. Asiakkaalta ei vaadita musikaalisuutta eikä soittotaitoa. Toiminnallisessa musiikkiterapiassa musiikki on väline, jonka avulla pyritään vaikuttamaan aivojen eri osien väliseen informaation kulkuun ja uusien valmiuksien heräämiseen sekä aikaansaamaan tiedostamatonta toimintaa, jota asiakas myöhemmin hyödyntää jäsentyneenä käyttäytymisenä ja ajatteluna. Sen avulla tuetaan aivotoimintojen kehittymistä ja tunteiden tunnistamista ja jäsentymistä. Näin syntyvät edellytykset mm. jäsentyneeseen toimintaan, oppimiseen ja itsetuntemukseen.

 

Menetelmässä painotetaan yksilön kypsymistä ja omaa oivaltamista, eikä toimintojen harjoittelua tai harjoittamista. Turvallisessa ilmapiirissä uudet positiiviset elämykset ja onnistumisen sekä edistymisen kokemukset vahvistavat minäkuvaa ja myönteistä kehitystä. Myös hyväksytyksi tuleminen omana itsenään on tärkeää.

 

Psyykkisen tuen lisäksi on tärkeää saada mahdollisuus myös oman fyysisen minän löytämiseen, uusien toiminnallisten valmiuksien omaksumiseen ja ajattelun kehittymiseen. Myönteinen kehonkuva heijastuu myönteiseen minäkuvaan ja identiteettiin ja sen synnyttämistä edesauttaa onnistumisen tunne omasta osaamisesta. Onnistumisen kokemukset ja kokemus siitä, että minä osaan, ovat ensiarvoisen tärkeitä itsetunnon ja minäkuvan kehityksen kannalta.

bottom of page